Sendy

Gửi Email Marketing với chi phí rẻ hơn 100 lần

bằng Amazon SES

Trải nghiệm Sendy miễn phí

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dùng trải nghiệm Sendy nói riêng và Email Marketing nói chung, Thủ Thuật Marketing đã tài trợ 1 bản cài đặt hoàn chỉnh. Mọi người có thể đăng ký để được sử dụng hoàn toàn miễn phí tất cả tính năng của Sendy.

  • Sử dụng phương thức SMTP email của mình để gửi (xem hướng dẫn tại đây)
  • Mỗi người dùng thử sẽ được cung cấp 1 tài khoản Thương hiệu (Brand) riêng.
  • Không giới hạn số lượng danh sách email, người đăng ký, chiến dịch.
  • Không giới hạn tính năng.
  • Không giới hạn thời gian dùng thử.
  • Mỗi email chỉ được đăng ký 1 tài khoản dùng thử
  • Giới hạn số lượng email gửi đi là 500 email/tháng.

Sau khi bạn đăng ký thành công, chúng tôi sẽ tạo 1 tài khoản Thương hiệu và gửi qua email bạn đăng ký.

Lưu ý: Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp tài khoản vì những lý do khác nhau. Chương trình Trải nghiệm Sendy miễn phí có thể thay đổi mà không phải báo trước. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email support@thuthuatmarketing.com